Con lăn thanh trượt thu rải lưới cắt nắng

Mã sản phẩm: CONLAN

Giá thị trường: 196,000

Giá bán: -23%

con lăn thanh trượt thu rải lưới cắt nắng 
được gắn vào xà ngang mỗi nhà , xuyên ống 27 qua để làm trục dẫn động lưới cắt nắng  

Số lượng:

con lăn thanh trượt thu rải lưới cắt nắng 
được gắn vào xà ngang mỗi nhà , xuyên ống 27 qua để làm trục dẫn động lưới cắt nắng  
 
Con lăn thu rải lưới cắt nắng 
con lăn , con trượt 
vòng trượt , vòng bi trượt 
lăn đỡ ống 
con lăn đỡ ống  

150,000 đ

Facebook chat

Đang xử lý...