Thi công nhà kính nông nghiệp, nhà màng nông nghiệp

Mã sản phẩm: Nhamang

Giá thị trường: 350,000

Giá bán: -15%

NHÀ MÀNG NÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHỆ CAO

Số lượng:

Kiểu nhà:                  01 Mái mở cố định 1m modelATNM87000

Kiểu kết cấu:            R= 8 m, H=7m

Giá thi công chỉ bao gồm hệ thống nhà màng , không bao gồm các chi phí khác : 296.000đ /m2

Thành Tiền : 296.000.000đ/1000m2

 

296,000 đ

Facebook chat

Đang xử lý...